Berichten

Algemene Ledenvergadering WSVW

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 4 maart vond alweer de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin veel gebeurd is. De locatie aan de Cattenbroekerplas is aanzienlijk uitgebreid en in het afgelopen watersportseizoen is de vereniging gestart met zeillessen.

Het bestuur presenteerde tijdens de ALV het financiële jaarverslag 2015. Ook het tweede verenigingsjaar is met een mooi, positief saldo afgesloten. Het verslag werd door de kascommissie, bestaande uit Thea Vernet en Aart van der Stigchel, gecontroleerd en goed bevonden en de ALV heeft het financieel verslag goedgekeurd. Tevens stelt de ALV Thea en  Aart wederom aan om de kascommissie te vormen in 2016. Belangstellende leden kunnen het financieel verslag van 2015 opvragen bij de Penningmeester (penningmeester@watersportwoerden.nl).

Voor komend jaar staan er weer een hoop activiteiten op de agenda. Activiteiten gericht op de jeugd, maar vooral ook activiteiten in het teken ‘van recreatie naar sport’. Om dit te ondersteunen, de kwaliteit van de lessen te verhogen en voor continuiteit te zorgen, zullen enkele instructeurs ook CWO opgeleid worden.

Daarnaast heeft het bestuur een oproep gedaan voor vrijwilligers om zich te melden. De basis van de vereniging zal verbreed moeten worden met de inzet van vrijwilligers om de leden een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden en verenigingscontinuiteit te borgen.

Vrijwilligers meldt u, er is voldoende te doen! Stuur hiervoor een e-mail naar info@watersportwoerden.nl.

ALV Watersport Woerden

ALV Watersportvereniging Woerden

De ALV van 2015 wordt gehouden op: 4 maart 2016 van 19:30 tot 20:30 op de Botnische Golf 5 in Woerden. Aanmelden is niet verplicht maar maakt de voorbereiding voor de inwendige mens een stuk eenvoudiger…. Graag via e-mail: info@watersportwoerden.nl

ALV 2014 WSVW

Algemene Ledenvergadering (ALV 2014)

Op vrijdag 27 maart keken we terug op ons eerste jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het was een bewogen jaar, waarin we hard gegroeid zijn en veel Woerdenaren in contact gekomen zijn met de watersport.

Voor 2015 staat ook weer veel op de agenda. Niet in de laatste plaats het uitbreiden van het lesaanbod met zeilen en de bouw van de tijdelijke locatie, die nu in volle gang is. Maar eveneens veel evenementen, zoals een herhaling van het vorig jaar succesvolle Plons. Houdt de website in de gaten voor meer informatie!

Het bestuur presenteerde die avond bovendien het financiële jaarverslag 2014, dat goedgekeurd werd door de ALV. Belangstellende leden kunnen het verslag van de ALV 2014 opvragen bij de Penningmeester (penningmeester@watersportwoerden.nl).

Tot slot heeft Marco Jansen aangegeven zijn bestuursfunctie als Penningmeester niet meer te kunnen combineren met andere activiteiten. Het Bestuur heeft Roland Deege bereid gevonden, deze rol te vervullen en de ALV heeft Roland benoemd. Wij danken Marco voor zijn inzet en bijdrage in dit mooie eerste jaar!