Algemene Ledenvergadering WSVW

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 4 maart vond alweer de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin veel gebeurd is. De locatie aan de Cattenbroekerplas is aanzienlijk uitgebreid en in het afgelopen watersportseizoen is de vereniging gestart met zeillessen.

Het bestuur presenteerde tijdens de ALV het financiële jaarverslag 2015. Ook het tweede verenigingsjaar is met een mooi, positief saldo afgesloten. Het verslag werd door de kascommissie, bestaande uit Thea Vernet en Aart van der Stigchel, gecontroleerd en goed bevonden en de ALV heeft het financieel verslag goedgekeurd. Tevens stelt de ALV Thea en  Aart wederom aan om de kascommissie te vormen in 2016. Belangstellende leden kunnen het financieel verslag van 2015 opvragen bij de Penningmeester (penningmeester@watersportwoerden.nl).

Voor komend jaar staan er weer een hoop activiteiten op de agenda. Activiteiten gericht op de jeugd, maar vooral ook activiteiten in het teken ‘van recreatie naar sport’. Om dit te ondersteunen, de kwaliteit van de lessen te verhogen en voor continuiteit te zorgen, zullen enkele instructeurs ook CWO opgeleid worden.

Daarnaast heeft het bestuur een oproep gedaan voor vrijwilligers om zich te melden. De basis van de vereniging zal verbreed moeten worden met de inzet van vrijwilligers om de leden een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden en verenigingscontinuiteit te borgen.

Vrijwilligers meldt u, er is voldoende te doen! Stuur hiervoor een e-mail naar info@watersportwoerden.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.