De lessen voor 2024 gaan weer van start! In april gaan we weer beginnen met lessen op de Cattenbroekerplas in Woerden.

Alle activiteiten en lessen worden voor & door vrijwilligers/leden georganiseerd. We doen het samen en om die reden kunnen wij de kosten minimaliseren. Wij zijn een vereniging en hebben als doel de watersport mogelijk te maken zonder als doel te hebben winst te genereren. De opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van materialen en onderhoud van de Watersport vereniging. De inzet van onze vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd.