Nieuwsbrief WSVW – mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Beste leden,

Het zijn bijzondere tijden, ook voor onze vereniging, maar gelukkig mag er weer meer gesport gaan worden.

Om verantwoord te kunnen watersporten hebben wij het WSVW protocol verantwoord watersporten opgesteld. Wij vragen je vriendelijk doch dringend je te houden aan dit protocol:

WSVW protocol verantwoord watersporten(Klik hier voor het volledige protocol)

 • Houdt minimaal 1,5 m afstand in acht, ook bij het op- en aftuigen. Voorkom groepsvorming
 • Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal
 • Het verenigingsmateriaal (clubcontainer) mag beperkt gebruikt worden. Er mag 1 persoon tegelijk in de clubcontainer zijn. De wetsuits en schoenen van de club mogen níet worden gebruikt. Maak na afloop het door jou gebruikte verenigingsmateriaal zelf schoon in/met water.
 • De lessen worden weer (beperkt) opgestart. Zie hieronder het aparte protocol voor de lessen.
 • Zowel de kleedruime als de kantine zijn gesloten.  Er is geen sanitair beschikbaar.
 • Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht
 • Neem geen familie of vrienden mee die géén lid zijn
 • Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Spreek elkaar vriendelijk aan als je ziet dat leden zich niet voldoende aan dit protocol houden. Dit is een verantwoordelijk van ons allemaal
 • Je kunt je handen schoonmaken met desinfectiemiddel, wat bij de paal met de camera staat.
 • De clubcontainer (met verenigingsmateriaal) kan alleen beperkt open als zich voldoende vrijwilligers/leden aanmelden voor de rol van  Corona-coördinator. WSVW doet dan ook een oproep op jou om je hiervoor aan te melden. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de club (container) open kan (aanmelden via: info@watersportwoerden.nl)
 • De EHBO doos is beschikbaar in de clubcontainer
 • Het bestuur houdt zich het recht voor leden en lessers die zich bij herhaling niet aan het protocol houden een sanctie te geven

Contributie

Wij hebben goed nieuws. Omdat het watersporten bij WSVW in Corona tijd toch wat lastiger en beperkter is, bieden wij alle leden 2 jaar lidmaatschap aan voor de prijs van 1 jaar! Met andere woorden, in mei of juni 2020 zal de gebruikelijke contributie worden geïncasseerd, echter deze geldt voor 2 jaar. In 2021 zullen wij dus géén contributie innen, terwijl je wel gewoon het hele jaar lid bent. Voorwaarde is dat je in 2020 lid wordt of bent. Op deze manier willen wij als bestuur een gebaar maken naar al onze leden en potentiele nieuwe leden in 2020. Wij zijn er als vereniging voor de leden. 

Meld je aan als Corona-coördinator

De komende maanden kan de clubcontainer met verenigingsmateriaal alleen open als we voldoende Corona-coördinatoren beschikbaar hebben. Jij kunt als lid van WSVW dus bijdragen aan het open zijn van de clubcontainer door je aan te melden als Corona-coördinator. Hij of zij zorgt voor de nette naleving van het protocol. Het zou geweldig zijn als zich een aantal leden meldt om deze rol op te pakken. Met één of twee dagdelen in het weekend per lid komen we al een heel eind. Bij voldoende aanmeldingen zal er een schema worden opgesteld en kenbaar worden gemaakt of en wanneer de clubcontainer open zal zijn.  Meld je aan via: info@watersportwoerden.nl.

Lessen (surfen/zeilen/suppen)

We gaan de lessen weer gedoseerd opstarten. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden. Wij vragen jullie begrip voor het feit dat het aantal lessen voorlopig beperkt zal zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat wij niet willen dat lessers een wetsuit en schoenen van de club aantrekken die kort daarvoor door een ander zijn gebruikt.

Of de zomerzeilweken dit jaar door kunnen gaan, hopen wij in de loop van mei/juni bekend te kunnen maken.

De Pretfabriek / Nieuwe locatie van WSVW / Voortuin II

De stand van zaken is als volgt:

 • Het bestuur heeft een gesprek gehad met Wethouder A. Noorthoek om de belangen van WSVW onder de aandacht te brengen van de Gemeente m.b.t. zowel de plannen van de Pretfabriek als Voortuin II. Wethouder A. Noorthoek heeft aangegeven het heel belangrijk te vinden dat WSVW goed ingepast wordt in de plannen rondom de Cattenbroekerplas en zich hier ook voor zal inzetten.
 • De Pretfabriek heeft begin dit jaar haar plannen  gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Wij blijven onze zorgen uitspreken over de hoogte van het gebouw en de hoogte van de beoogde bomen/beplanting. Zowel De Pretfabriek als de gemeente Woerden onderkennen onze zorg en zullen meewerken aan een zo goed mogelijke oplossing.
 • Het beoogde toekomstige WSVW eiland ter hoogte van het huidige hondenstrand is door golfslag en stroming van het water een stuk afgekalfd. Wij zijn in gesprek met de gemeente hoe dit op te lossen. Wij zullen waarschijnlijk verhuizen naar dit eiland als de bouw van de Pretfabriek start. Over deze datum is nog geen duidelijkheid. Dit is mede afhankelijk van bestemmingsplan-wijzigingen en mogelijke procedures. Onze inschatting is dat dit niet eerder zal zijn dan in 2022.
 • Voortuin II: Wij hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente over de mogelijke vestiging van een industrieterrein tussen de Cattenbroekerplas en de A-12 in. Het gaat dan uiteraard om de mogelijke negatieve windeffecten. Mocht gekozen gaan worden voor de locatie Voortuin II zal de gemeente een windonderzoek gaan laten uitvoeren. Onze hoop en verwachting is dat de gemeente uiteindelijk voor een andere locatie zal kiezen, mede door alle ingediende bezwaren.

Hopelijk weer tot snel op de plas!

Bonne Heeringa           gedeeld voorzitter

Gert-Jan Kootstra         gedeeld voorzitter

Harrie van Lierop          penningmeester

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.