Besluiten m.b.t. blauwalg teruggedraaid

Goed nieuws!

Afgelopen maandag zijn er nieuwe metingen naar blauwalg gedaan in de Cattenbroekse plas, en inmiddels is bekend gemaakt dat er geen waarschuwingen meer gelden voor de recreatieplas.

Dat betekent dat het bestuur de besluiten, zoals gecommuniceerd op 03 augustus j.l., laat vervallen en wij weer volop van de plas gaan genieten.

Vanzelfsprekend wordt situatie nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden en zullen wij u hierover berichten mocht daar aanleiding voor zijn.

Belangrijk bericht m.b.t. blauwalg Cattenbroekse Plas

Nadat eerder in de natuurplas blauwalg is aangetroffen is de blauwalg nu ook in de recreatieplas aangetroffen. Inmiddels geldt er een officiële waarschuwing voor blauwalg in de recreatieplas.

De Watersportvereniging Woerden meent geen enkel risico te moeten nemen en haar leden te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van contact met blauwalg.
Het bestuur heeft daarom de volgende besluiten genomen:

  • Watersportvereniging Woerden heeft besloten per direct alle lessen tot nader order te cancellen.
  • Het uitlenen van materiaal aan leden van de vereniging is per direct gestopt.
  • De vereniging adviseert haar leden om tot nader order geen gebruik te maken van de plas.
  • De sleuteladressen geven geen sleutels meer vrij.
  • Gebruik van de plas is voor eigen risico.

Wij hopen uiteraard dat de situatie snel verandert en dat iedereen weer fijn kan sporten op/in de recreatieplas.

Bestuur Watersportvereniging Woerden.