Waarschuwing blauwalg in Cattenbroekerplas!

In verband met de waarschuwing voor blauwalg in de Cattenbroekerplas van donderdag 11 augustus 2022, willen wij iedereen vragen goed de communicatie te volgen op de website www.zwemwater.nl.

De vereniging zal voor de leden die de sleutel halen, toegankelijk blijven. Het zwemmen en watersporten in de Cattenbroekerplas is volledig voor eigen verantwoordelijkheid.

Bestuur WSVW

Nieuwsbrief WSVW – september 2021

We hebben een aantal mooie watersportmaanden achter de rug, waarin meer dan ooit is gesurft/gesupt/gezeild door onze leden. Ook het aantal lessen is weer fors toegenomen. Gaaf om te zien dat de watersport activiteiten op de Cattenbroekerplas nog steeds toenemen en het zoveel mensen plezier en ontspanning geeft.

WSVW Rookvrij met ingang van september 2021!

Watersportvereniging Woerden zet met ingang van september 2021 de stap naar een rookvrije vereniging. Wij vinden het belangrijk en goed om zowel voor de jeugd- als de volwassen leden een rookvrije sportomgeving te bieden. Roken en sporten passen niet bij elkaar. Op deze manier sluiten wij ons als verenging aan bij “de Rookvrije Generatie”. Zowel bij de ingang als bij de club zelf zullen “Rookvrij borden/-stickers” komen te hangen. Leden of bezoekers die roken zijn uiteraard nog steeds van harte welkom op de club, maar verzoeken wij wel vriendelijk buiten het WSVW terrein en buiten het zicht te roken.

 

Seizoenafsluiting zondag 10 oktober 2021 vanaf 13.00 uur

Wij nodigen jullie van harte uit voor de seizoenafsluiting die gepland staat op zondag 10 oktober vanaf 13.00 uur. Gezellig met elkaar verhalen ophalen van het afgelopen seizoen en uiteraard lekker surfen, zeilen en suppen.  Wij zijn nog druk doende om extra surfmaterialen te regelen, zodat diverse nieuwe boards en zeilen geprobeerd kunnen gaan worden. Uiteraard kan er ook worden gefoild en is de Splash zeilboot beschikbaar.

Aan het einde van de dag willen we met de liefhebbers een hapje eten. Om te kunnen inschatten wat we aan eten/drinken moeten inkopen, willen we jullie vragen je uiterlijk 7 oktober aan te melden voor het eten. Dit kan via bestuur@watersportwoerden.nl.  Als je blijft eten, vragen we een bijdrage in de kosten van € 5,00 p.p. Deelname aan de dag zelf is uiteraard gratis.

 

 

Verbeterde bereikbaarheid WSVW – Sleutelkluisje

Aan het begin van dit seizoen zijn we gestart met het sleutelkluisje, om de toegankelijkheid van de vereniging te verbeteren. In het sleutelkluisje zitten de sleutels van het toegangshek, de clubcontainer en de kleedkamer. De ervaringen tot nu toe zijn heel positief.

Er wordt veel meer gebruik gemaakt van de surf- en supmaterialen uit de clubcontainer. De “sleutelkluisje groepsapp” heeft inmiddels 50 leden.  Wil je hier als lid ook gebruik van maken, stuur dan een mail met je 06-nummer naar bestuur@watersportwoerden.nl.

 

Vrijwilligers gezocht

Onze vereniging groeit nog steeds heel hard. We zijn heel blij met onze vrijwilligers. Dit zijn er echter (veel) te weinig. Dit betekent dat er steeds meer van ons als bestuur wordt gevraagd. Dat is voor even niet erg, maar als dit structureel blijft toenemen, moet er iets gebeuren. Vandaar deze oproep:

Wie vindt het leuk om zich als vrijwilliger en/of bestuurslid aan te melden?
Alle hulp is welkom. Wij hebben de volgende vacatures:

 • Coördinator zeilcommissie (het in goede banen leiden van de zeillessen: contact met de zeilinstructeurs, met de planner van de lessen en met het bestuur)
  (hoofd-) Instructeur zeilen
 • Onderhoud van het terrein/het gebouw/de containers
 • Onderhoud/reparatie  van het watersportmateriaal
 • Bestuurslid
 • Marketing/social media: Facebook/Website/Nieuwsbrief

Je kunt grotendeels zelf bepalen hoeveel tijd je wilt besteden en wanneer. Iedere hulp is welkom.

Wij zouden het zeer waarderen als jij als lid je steentje wilt bijdragen aan onze mooie club. Mocht het niet lukken om meer vrijwilligers te vinden, kan dit leiden tot een hogere contributie en/of het moeten annuleren van bepaalde activiteiten/faciliteiten. Wij gaan ervan uit dat het niet zover hoeft te komen.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden, stuur een mail naar bestuur@watersportwoerden.nl.

 

Overig nieuws

Aan het begin van volgend seizoen krijgen we een nieuw camerasysteem met live beeld van zowel de club als de plas. Op deze manier kun je via de website altijd zien of er iemand aanwezig is en of er goed kan worden gevaren op de Cattenbroekerplas. Weer een mooie stap vooruit voor de club.
Uiteraard kun je ook na de seizoenafsluiting gewoon blijven watersporten, voor de echte liefhebbers: er kan 12 maanden per jaar worden gewatersport. Het sleutelkluisje is het hele jaar te gebruiken.
Op het gebied van onze toekomstige verhuizing naar ons eigen verenigingseiland is weinig nieuws te melden. Het is nog steeds wachten op het ontwerpbestemmingsplan waarin de bouwplannen van De Pretfabriek zijn opgenomen. Pas daarna wordt duidelijk of en wanneer er gestart zal worden met de bouw door de Pretfabriek en aansluitend onze verhuizing naar ons verenigingseiland.

Hopelijk weer tot snel op de plas!

Vacature Surf- en SUP instructeur

Watersport Vereniging Woerden is een snel groeiende vereniging die Surf-, Sup- en zeillessen aanbiedt op de Cattenbroekerplas. Door de toenemende vraag naar Surf- en Suplessen zijn wij op zoek naar Surf- en Supinstructeurs.

Waarom is het leuk:

 • Je kunt je eigen passie voor watersport overbrengen op anderen
 • Je bent lekker actief buiten bezig
 • Gezellige collega-instructeurs en dankbare cursisten
 • Het levert je een schat aan kennis, ervaring en vaardigheden op
 • Je verdient er wat mee

Wat vragen wij:

 • Ervaren surfers en SUP-pers
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Een instructeursdiploma of ervaring met lesgeven is een pré. Ook als je geen ervaring hebt met lesgeven, willen we je graag opleiden/begeleiden
 • 1 of meerdere dagdelen (vaak in het weekend) beschikbaarheid tijdens het seizoen dat loopt van circa 2e helft april t/m oktober

Wat bieden wij:

 • Per les ontvang je € 10 of € 15,= netto (afhankelijk van je ervaring)
 • Wij kunnen je een cursus aanbieden of training on the job
 • Een reiskostenvergoeding is bespreekbaar

Heb je interesse? Stuur een mail naar info@watersportwoerden.nl en we nemen contact met je op.

Wij hopen wat van je te horen!

Nieuwsbrief WSVW – mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Beste leden,

Het zijn bijzondere tijden, ook voor onze vereniging, maar gelukkig mag er weer meer gesport gaan worden.

Om verantwoord te kunnen watersporten hebben wij het WSVW protocol verantwoord watersporten opgesteld. Wij vragen je vriendelijk doch dringend je te houden aan dit protocol:

WSVW protocol verantwoord watersporten(Klik hier voor het volledige protocol)

 • Houdt minimaal 1,5 m afstand in acht, ook bij het op- en aftuigen. Voorkom groepsvorming
 • Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal
 • Het verenigingsmateriaal (clubcontainer) mag beperkt gebruikt worden. Er mag 1 persoon tegelijk in de clubcontainer zijn. De wetsuits en schoenen van de club mogen níet worden gebruikt. Maak na afloop het door jou gebruikte verenigingsmateriaal zelf schoon in/met water.
 • De lessen worden weer (beperkt) opgestart. Zie hieronder het aparte protocol voor de lessen.
 • Zowel de kleedruime als de kantine zijn gesloten.  Er is geen sanitair beschikbaar.
 • Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht
 • Neem geen familie of vrienden mee die géén lid zijn
 • Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Spreek elkaar vriendelijk aan als je ziet dat leden zich niet voldoende aan dit protocol houden. Dit is een verantwoordelijk van ons allemaal
 • Je kunt je handen schoonmaken met desinfectiemiddel, wat bij de paal met de camera staat.
 • De clubcontainer (met verenigingsmateriaal) kan alleen beperkt open als zich voldoende vrijwilligers/leden aanmelden voor de rol van  Corona-coördinator. WSVW doet dan ook een oproep op jou om je hiervoor aan te melden. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de club (container) open kan (aanmelden via: info@watersportwoerden.nl)
 • De EHBO doos is beschikbaar in de clubcontainer
 • Het bestuur houdt zich het recht voor leden en lessers die zich bij herhaling niet aan het protocol houden een sanctie te geven

Contributie

Wij hebben goed nieuws. Omdat het watersporten bij WSVW in Corona tijd toch wat lastiger en beperkter is, bieden wij alle leden 2 jaar lidmaatschap aan voor de prijs van 1 jaar! Met andere woorden, in mei of juni 2020 zal de gebruikelijke contributie worden geïncasseerd, echter deze geldt voor 2 jaar. In 2021 zullen wij dus géén contributie innen, terwijl je wel gewoon het hele jaar lid bent. Voorwaarde is dat je in 2020 lid wordt of bent. Op deze manier willen wij als bestuur een gebaar maken naar al onze leden en potentiele nieuwe leden in 2020. Wij zijn er als vereniging voor de leden. 

Meld je aan als Corona-coördinator

De komende maanden kan de clubcontainer met verenigingsmateriaal alleen open als we voldoende Corona-coördinatoren beschikbaar hebben. Jij kunt als lid van WSVW dus bijdragen aan het open zijn van de clubcontainer door je aan te melden als Corona-coördinator. Hij of zij zorgt voor de nette naleving van het protocol. Het zou geweldig zijn als zich een aantal leden meldt om deze rol op te pakken. Met één of twee dagdelen in het weekend per lid komen we al een heel eind. Bij voldoende aanmeldingen zal er een schema worden opgesteld en kenbaar worden gemaakt of en wanneer de clubcontainer open zal zijn.  Meld je aan via: info@watersportwoerden.nl.

Lessen (surfen/zeilen/suppen)

We gaan de lessen weer gedoseerd opstarten. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden. Wij vragen jullie begrip voor het feit dat het aantal lessen voorlopig beperkt zal zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat wij niet willen dat lessers een wetsuit en schoenen van de club aantrekken die kort daarvoor door een ander zijn gebruikt.

Of de zomerzeilweken dit jaar door kunnen gaan, hopen wij in de loop van mei/juni bekend te kunnen maken.

De Pretfabriek / Nieuwe locatie van WSVW / Voortuin II

De stand van zaken is als volgt:

 • Het bestuur heeft een gesprek gehad met Wethouder A. Noorthoek om de belangen van WSVW onder de aandacht te brengen van de Gemeente m.b.t. zowel de plannen van de Pretfabriek als Voortuin II. Wethouder A. Noorthoek heeft aangegeven het heel belangrijk te vinden dat WSVW goed ingepast wordt in de plannen rondom de Cattenbroekerplas en zich hier ook voor zal inzetten.
 • De Pretfabriek heeft begin dit jaar haar plannen  gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden. Wij blijven onze zorgen uitspreken over de hoogte van het gebouw en de hoogte van de beoogde bomen/beplanting. Zowel De Pretfabriek als de gemeente Woerden onderkennen onze zorg en zullen meewerken aan een zo goed mogelijke oplossing.
 • Het beoogde toekomstige WSVW eiland ter hoogte van het huidige hondenstrand is door golfslag en stroming van het water een stuk afgekalfd. Wij zijn in gesprek met de gemeente hoe dit op te lossen. Wij zullen waarschijnlijk verhuizen naar dit eiland als de bouw van de Pretfabriek start. Over deze datum is nog geen duidelijkheid. Dit is mede afhankelijk van bestemmingsplan-wijzigingen en mogelijke procedures. Onze inschatting is dat dit niet eerder zal zijn dan in 2022.
 • Voortuin II: Wij hebben onze bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente over de mogelijke vestiging van een industrieterrein tussen de Cattenbroekerplas en de A-12 in. Het gaat dan uiteraard om de mogelijke negatieve windeffecten. Mocht gekozen gaan worden voor de locatie Voortuin II zal de gemeente een windonderzoek gaan laten uitvoeren. Onze hoop en verwachting is dat de gemeente uiteindelijk voor een andere locatie zal kiezen, mede door alle ingediende bezwaren.

Hopelijk weer tot snel op de plas!

Bonne Heeringa           gedeeld voorzitter

Gert-Jan Kootstra         gedeeld voorzitter

Harrie van Lierop          penningmeester

Coronavirus (COVID-19)

Wij willen jullie graag informeren over de gevolgen van het Corona virus voor onze vereniging, waarbij wij de geldende richtlijnen en adviezen volgen.

Seizoen afsluiting zondag 13 oktober

WSVW staat er weer mooi bij

Met 10 fanatieke leden een avondje hard gewerkt om de club en het terrein weer netjes op te knappen. Super bedankt mannen!
De kantine, de kleedkamer en de surfpakken zijn weer mooi schoon. Het terrein weer onkruidvrij. Laat de zomer maar komen ?

WK Optimist 2019

Beste enthousiaste zeiler,

Zondag aanstaande staat de tweede wedstrijd gepland voor het WK Optimist 2019.

Let op! Door de verplaatsing van zeillessen naar de zondagmiddag zullen de wedstrijden eerder starten dan is aangegeven op de website.

De wedstrijden starten om 11 uur en eindigen om 13 uur!

De wedstrijden zijn bedoeld voor alle jeugd tot 13 jaar in Woerden. Iedereen kan kosteloos meedoen en je hoeft geen lid te zijn van de vereniging. Enige vereiste is dat je zelfstandig kunt zeilen.

Fun / plezier is het belangrijkste doel van de wedstrijden. Lekker met anderen bezig zijn om je zeilervaring te vergroten,

Je hoeft je niet op te geven voor de wedstrijden maar het zou fijn zijn als je laat weten dat je komt aanstaande zondag door een mail te sturen naar zeilles@watersportwoerden.nl.

Tot zondag 14 juli!

Namens zeilcommissie WSVW

Watersportvereniging Woerden ieder weekend open voor leden

Watersportvereniging Woerden ieder weekend open voor leden

Vanaf juli 2019 willen wij onze leden nog meer service gaan bieden. Iedere zaterdag vanaf 12.00 uur en iedere zondag vanaf 10.00 uur zal er een beheerder aanwezig zijn tot circa 17.00 uur. De beheerder is op de club het eerste aanspreekpunt voor alle leden en zorgt ervoor dat alle leden lekker kunnen watersporten. We maken graag van de gelegenheid gebruik om enkele afspraken met jullie te delen:

Als je gebruik wilt maken van het clubmateriaal meld je je bij de beheerder die je naam noteert en het materiaal dat je wilt gebruiken. De beheerder zorgt voor gecoördineerde uitgifte. Als je klaar bent, meld je dit ook weer bij de beheerder.
Als de beheerder ziet dat er leden willen watersporten, maar al het materiaal in gebruik is, kan de beheerder je na circa 2 uur gebruik, verzoeken je materiaal aan een ander lid te geven.
De beheerder helpt daar waar het kan en houdt toezicht op deugdelijk gebruik.
Bij te weinig wind of slecht weer kan het zijn dat de beheerder niet aanwezig is. Hopelijk tot snel op de plas.
Tijdens de zomervakantie zal de club mogelijk ook doordeweeks op mooie dagen open zijn.  Volg ons hiervoor op Facebook en/of de webcam.

Hopelijk tot snel op de plas.

Hartelijke groet,
Bestuur WSVW