Algemene regels

 • Houdt minimaal 1,5 m afstand in acht, ook bij het op- en aftuigen. Voorkom groepsvorming
 • Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal
 • Het verenigingsmateriaal (clubcontainer) mag beperkt gebruikt worden. Er mag 1 persoon tegelijk in de clubcontainer zijn. 
 • Maak na afloop het door jou gebruikte verenigingsmateriaal zelf schoon in/met water.
 • Er is geen sanitair beschikbaar.
 • Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht
 • Neem geen familie of vrienden mee die géén lid zijn
 • Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Spreek elkaar vriendelijk aan als je ziet dat leden zich niet voldoende aan dit protocol houden. Dit is een verantwoordelijk van ons allemaal
 • De EHBO doos is beschikbaar in de clubcontainer
 • Het bestuur houdt zich het recht voor leden en lessers die zich bij herhaling niet aan het protocol houden een sanctie te geven

Regels bij surf- sup- en zeilles

 • Deelname aan lessen is op vrijwillige basis en volledig op eigen risico
 • Geef de instructeurs de ruimte en volg hun adviezen op. Tijdens de lessen zijn de instructeurs ook de corona-coördinatoren  
 • De lesgroep is maximaal 10 man groot inclusief de instructeur(s)
 • Je eerste 2 lessen mag je gebruik maken van de wetsuits en schoenen van de club. Daarna moet je zelf zorgen voor je eigen wetsuit en schoenen.
 • Maak na afloop van de les zelf je wetsuit en surfschoenen schoon (met zeep/desinfectiemiddel)
 • Maak na afloop zelf het gebruikte surf-/zeil-/sup materiaal schoon met water
 • Houd 1,5 m afstand van elkaar (dit geldt niet onderling voor kinderen van 12 jaar en jonger)
 • Alleen de instructeur komt in de lescontainer
 • Kom bij voorkeur alleen naar de les, neem geen familie of vrienden mee. Zorg als ouder van jonge kinderen dat je je aanwezigheid op de club zo kort mogelijk houdt
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van een WC
 • Was thuis je handen voor en na de les
 • Blijf thuis bij klachten

Veel plezier en bedankt voor het in acht nemen van dit protocol. Bestuur WSVW