Nog een paar stapjes en je kan het water op!

Geacht aspirant lid,

Allereerst hartstikke leuk dat je lid wil worden van de Watersportvereniging Woerden! We registreren je vanaf heden als lid van onze vereniging. Om de aanmelding administratief te voltooien wil ik je vragen de volgende handelingen nog te verrichten:

1

Familie lidmaatschap

Bij een aanmelding van het familielidmaatschap ontvang ik graag de naam en geboortedata van alle familieleden die gebruik maken van het lidmaatschap. Indien dit bij de inschrijving al is meegestuurd kun je dit punt overslaan.
2

Incasso

Onze vereniging maakt gebruik van automatisch incasso voor het innen van de contributie. Wij zouden graag een ondertekend machtigingsformulier willen ontvangen om te mogen incasseren. Zonder dat formulier kunnen wij formeel de contributie niet innen. Een exemplaar van het formulier vind je hieronder. Je kunt het ingevulde formulier ingescand retourneren per e-mail naar penningmeester@watersportwoerden.nl.

In het kader van de privacy wetgeving wil ik graag melden dat wij de persoonsgegevens slechts gebruiken om onze ledenadministratie juist te voeren. Wij verkopen geen gegevens aan derden en zullen de mailgegevens slechts gebruiken voor de communicatie over activiteiten van de WSVW vanuit de vereniging naar de leden. De vereniging maakt gebruik van internetplatforms die voor de verwerking van persoonsgegevens gehouden zijn aan een juiste afscherming van deze data.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december; wijzigingen van het lidmaatschap of afmeldingen moeten voor 31 december van enig daaropvolgende verenigingsjaar gebeuren op de e-mail penningmeester@watersportwoerden.nl. Ben je te laat met afmelden dan is het aan de vereniging om te bepalen of er alsnog de verplichting is om de contributie te betalen.

Om gebruik te kunnen maken van de verenigingsfaciliteiten vind je op deze pagina de huisregels en sleutelprocedure (zie hieronder).

Schroom niet om een keer een afspraak te maken om alles uitgelegd te krijgen op de club. Wij wensen je een plezierige tijd toe bij onze vereniging met veel zon en wind.

Met vriendelijke groet,

 

Harrie van Lierop

Penningmeester Watersportvereniging Woerden