Besluiten m.b.t. blauwalg teruggedraaid

Goed nieuws!

Afgelopen maandag zijn er nieuwe metingen naar blauwalg gedaan in de Cattenbroekse plas, en inmiddels is bekend gemaakt dat er geen waarschuwingen meer gelden voor de recreatieplas.

Dat betekent dat het bestuur de besluiten, zoals gecommuniceerd op 03 augustus j.l., laat vervallen en wij weer volop van de plas gaan genieten.

Vanzelfsprekend wordt situatie nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden en zullen wij u hierover berichten mocht daar aanleiding voor zijn.