Begeleiding bij windsurf- en zeillessen

Begeleiding bij windsurf- en zeillessen

Bij windsurf- en zeillessen is het natuurlijk handig als je ook op het water aanwijzigen kan geven. Daarnaast is het ook belangrijk ondersteuning te bieden en soms ook goed om dichtbij de cursist te blijven tijdens het lesgeven. Een begeleidingsboot biedt dan uitkomst, echter mogen er geen boten met verbrandingsmotoren op de Cattenbroekerplas. Een electromotor zou een mogelijkheid zijn maar we hebben geen stroomvoorziening op de locatie. Een heel goed alternatief is een sit-on-top kano. Je kan op redelijke snelheid meepeddelen, er makkelijk opklimmen en terug naar de kant peddelen kan eventueel ook gedaan worden door de cursist. Wij hebben twee kano’s aangeschaft, om voldoende begeleiding te kunnen bieden.  Ehh, tsja qua kleur was er niet veel keuze…

Ook VSB Fonds Woerden ondersteunt WSVW

Wij hebben een belangrijke donatie mogen ontvangen van het VSB Fonds Woerden. Hierdoor is het voor ons mogelijk om een gedeelte van de opstartkosten dekkend te krijgen. Daarnaast is dit ook een erkenning voor al onze activiteiten en de maatschappelijke rol die de vereniging op zich neemt in Woerden.

Het doel van deze stichting is een bijdrage te leveren aan het behoud en het verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst. Deze doelstelling wordt bereikt door het verlenen van financiële en/of operationele steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk. Het VSB Fonds steunt onder andere projecten op het gebied van sport en recreatie.

VSB Fonds Woerden steunt initiatief WSVW

Locatie Watersport Woerden krijgt vorm.

Containers Watersport Woerden

In week 20 was het zover, we hebben onze locatie ingericht met twee 20 voets containers. De technische commissie (Bonne) heeft samen met Bert Van Dam de plaats voor de containers voorbereid. De 2 fantastisch mooie containers zijn geplaatst door Jan van Dam machinetransport. Jan van Dam is altijd in voor een uitdagende klus. Door het rulle zand en wat inzet is het gelukt om de containers te plaatsen. Bert en Jan van Dam zijn altijd enthousiast voor nieuwe initiatieven. Geweldig bedankt. Wij kunnen niet wachten op het moment dat de lesboards te water gaan. Komen jullie ook?

Locatie Watersport Woerden